Hyundai Santa Fe 记忆力大考验第一轮中奖名单

| March 1, 2021 | 0 Comments

Hyundai Santa Fe 记忆力大考验第一轮中奖名单!!

你中奖了吗?!

恭喜以下得奖者,小编将会以 e-mail 方式各别通知并寄出礼卡。

Min Chang Peggy Ho Vivian Wang
Gloria Jew Jolene Pao Colin Hu
Chih Lin Hillary Hon Thomas Yang
JC Lin Jing Zhang Aaron Yang
Jiang Lin Hui Huang Max Chang
David Stancius Jaja Yu Ava Lee
Fan Wu Mika Lei Suki Huang
Elaine Cheung Chien Chao Wen Tzu Hsu
Chiuyen Wu Calvin Shih Jason Fong
Jane Luong Yongyi Chen Vincent Yuen
Shuguang Yu Kitty Siu Karie Li
Samantha Yu Joseph Cheng Sandy Wu
Chi-En Kao Paiwen Shih Tao Bai
Janice Wong ChaoFangG Chen Pauline Lyou
Janice Yang Qian Zhang Yi Chen
Haley Leung Steven Su Chiate Chu
May Huang John Luk Kai Wong
Rosalie Tzo XUE HUANG MinHuang
Ken Shen Sabrina Tan Sonhan Leung
Bowei Li Hsin-Fen Li Bernard Wong

若你这一轮没有中奖,也不要灰心哟!还可以继续参加,也欢迎邀请朋友一起参加。

我们将在 3月15日公布第二轮得奖名单!

>>> 参加哇靠记忆力大考验 <<<

【活动期限与时间】
参加抽奖期限: 2月15日起至 3月14日 11:59PM PST
开奖时间: 3月1日 与 3月15日
中奖名单将公布在哇靠网站并个别通知领奖方式!

【活动规则】
每人限登记一次,回答答案对错并不影响中奖机率。
参加者每人限赢取一份奖品。

【活动规范】
每两个星期,主办单位将从所有参加者中随机抽出60位幸运儿,中奖名单将公布在 www.wacowla.com 网站并个别通知领奖方式。
请务必登记正确的邮箱及联络人姓名,若因填写错误导致无法联系,将视为取消获奖资格。
本活动仅限美国当地居民参加。 如有任何争议,主办单位哇靠有权就所有有关抽奖的事项作最终解释,恕不另行通知。

◎ WaCow Media 网路活动免责声明 ►► goo.gl/3eEQYn

Comments

comments

Tags: , , , , , ,

Category: Events活动, Featured, WaCow Giveaway, Whats Hot

About the Author (Author Profile)