Hyundai Santa Fe 记忆力大考验第二轮中奖名单

| March 15, 2021 | 0 Comments

Hyundai Santa Fe 记忆力大考验第二轮中奖名单!!

你中奖了吗?!

恭喜以下得奖者,小编将会以 e-mail 方式各别通知并寄出礼卡。

Lulu Wu Lina Tan Michael Chin
Yutung Yeh Irene Ng Adrian Pena
Gina Yang Anne Lee Man Yee Leung
Anny Yang Manh Lieu YUK WAH TSUI
Silvia Chan Yi Chun Chen Jean Wang
Emily Ma Juan Huang Sui Li
Junelynn Pao Cindy Wong JINNY PAN
Michael L Hsiao Lillian Ho GARY TAM
Yanjie Liang Jacqueline Luong CHAOFANG Chen
Albert Wong David Koo Sam Liang
John Hoo Mike Lee Cynthia Wang
Lilly Yu Cheuk Yu Jolene Pao
Alice Chien Angela Huang Jimmy Wong
Calvin Low Jeffrey Gou CHUN YAU
Krystal Lai Jennifer Chou Suchang Ye
Brian Hsieh Chihyuann Lee Denny Su
Wilson Lam Tiffany SooHoo Kuo Yu Chao
Sophie Lo Huiying Wang Jojo Wu
Yungsheng Chen Wen Ju Chen Betty Lin
Walter YU Yvonne Lee Audrey Wu

 

【活动期限与时间】
参加抽奖期限: 2月15日起至 3月14日 11:59PM PST
开奖时间: 3月1日 与 3月15日
中奖名单将公布在哇靠网站并个别通知领奖方式!

【活动规则】
每人限登记一次,回答答案对错并不影响中奖机率。
参加者每人限赢取一份奖品。

【活动规范】
每两个星期,主办单位将从所有参加者中随机抽出60位幸运儿,中奖名单将公布在 www.wacowla.com 网站并个别通知领奖方式。
请务必登记正确的邮箱及联络人姓名,若因填写错误导致无法联系,将视为取消获奖资格。
本活动仅限美国当地居民参加。 如有任何争议,主办单位哇靠有权就所有有关抽奖的事项作最终解释,恕不另行通知。

◎ WaCow Media 网路活动免责声明 ►► goo.gl/3eEQYn


.

Comments

comments

Tags: , , , ,

Category: Featured, Whats Hot

About the Author (Author Profile)