Tag: Willie Mae’s

新奥尔良知名炸鸡店 Willie Mae’s 入驻洛杉矶

新奥尔良知名炸鸡店 Willie Mae’s 入驻洛杉矶

| September 19, 2022 | 0 Comments

快来尝尝来自新奥尔良的知名炸鸡!

Continue Reading

洛杉矶炸鸡战区又添新品! Willie Mae’s X HiHo Cheeseburger 强强联手限时供应 The Willie Mae 炸鸡汉堡!(9/26-11/30)

洛杉矶炸鸡战区又添新品! Willie Mae’s X HiHo Cheeseburger 强强联手限时供应 The Willie Mae 炸鸡汉堡!(9/26-11/30)

| September 25, 2020 | 0 Comments

爱炸鸡的小伙伴们,会想试试这家炸鸡汉堡吗?

Continue Reading