Tag: Trung Nguyên

越南最著名咖啡店 Trung Nguyên Legend Cafe 入駐美國,首家餐廳已在南加州開幕

越南最著名咖啡店 Trung Nguyên Legend Cafe 入駐美國,首家餐廳已在南加州開幕

| September 27, 2023 | 0 Comments

越南最著名咖啡店之一 Trung Nguyên Legend Cafe 將於9月21日在 Westminster 開設其首家美國店!

Continue Reading

test2