Tag: choc hutohira maccha

新品偵查 – 抹茶系列のChoc Hutohira Maccha

新品偵查 – 抹茶系列のChoc Hutohira Maccha

| August 22, 2014

在日本,仙貝通常是與綠茶相伴的休閒小點,最適合在客人來訪時招待他們…..

Continue Reading